Kampanya ve İndirim Haberleri

Kredi Nedir ? Çeşitleri Nelerdir ?

  • 04 Nisan 2010
Kredi Nedir ? Çeşitleri Nelerdir ?

Kredi Nedir, Kredi Çeşitleri ve Kredi Araçları

Kredi, belirli bir miktardaki satın alma gücünün, bir geri ödeme vaadine dayanılarak, belirli bir bedel karşılığında, belirli bir süre için başka şahısların emrine verilmesidir. Krediyi kısaca “zaman içinde mübadele” olarak tanımlayan iktisatçılarda vardır.

Görüldüğü gibi kredi işleminin tanımında iki taraf vardır. Taraflardan biri sahip olduğu belli miktardaki bir satın alma gücünün kullanım hakkını belirli bir süre için diğer tarafa devretmekte, buna karşılık ikinci taraf söz konusu sürenin sonunda bu meblağı iade etmeyi ve ona ilave olarak ayrıca bir bedel ödemeyi vaade etmektedir.

Kredi işleminde birinci tarafın devrettiği değer, yani satın alma gücü bir mal, para, ya da alacak hakkı olabilir. Aynı şekilde mukabil tarafın, belirli süre sonunda vermeyi taahhüt ettiği değer de bu üç şeyden biri olabilir. Eğer mal verilip, sonunda yine mal alınacaksa farklı zamanlarda el değiştirdiği bir ayni mübadeleden, bir trampadan başka bir şey değildir. Eğer önce mal verilip sonra karşılığında para alınacaksa, ya da aksi olacaksa o zaman da söz konusu işlem bir ticari kredi niteliğindedir. Kredi işleminde alınan ve iade edilecek olan değerlerin her ikisi de para cinsinden ise o taktirde bir karz, yahut nakit kredisi işlemi ile karşı karşıyayız demektir.

Kredi işleminin belirli bir süre ile sınırlı olduğunu biliyoruz ki buna “kredinin vadesi” denir. Vadenin hangi uzunlukta olacağı taraflar arasında kararlaştırılır.

Kredi ilişkisinin gerçekleşmesi için, kredi alanın bir bedel ödemesi gerekir buna faiz denilmektedir. O halde kredi, herhangi bir veresiye ya da borçlanma işlemi değil, faizli bir işlemdir.

Kredi Çeşitleri

Krediler, çeşitli kriterlere göre tasnif edilebilir. Krediler, kredi işlemine konu olan satın alma gücünün cinsine göre ayni kredi, ticari kredi ve nakdi kredi diye üçe ayrılır.

Vadelerine göre krediler üçe ayrılır: kısa, orta ve uzun vadeli krediler.

Kullanım alanlarına göre krediler, üretim kredisi, pazarlama kredisi ve tüketim kredisi olmak üzere yine üçe ayrılır.

Kredinin açıldığı sektör de bir tasnif kriteri olabilir. Bu taktirde sanayi kredisi, ticaret kredisi, tarım kredisi, inşaat ve konut kredisi, ihracat kredisi ve ithalat kredisi gibi kredi çeşitleri söz konusu olur.

Krediler, teminat durumlarına göre açık kredi ve teminatlı kredi diye de ikiye ayrılır.

Krediler, kredi alanlara göre, özel kredi ve devlet yada diğer kamu hükmi şahısları ise amme kredisi adını alır.

Kredi Araçları

Kredi işlemlerinde çeşitli araçlar kullanılır. Bunları sadece aşağıdaki şekilde sıralamakla yetiniyoruz: kağıt para emisyonu, cari hesaplar, hesaptan hesaa nakil, çek, kredi ve banka kartları, mevduat sertifikaları, emre yazılı senet (bono), poliçe, varant, hazine bonoları, tahviller, teminat mektubu.

Kaynak: Prof. Sabri Orman

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ