Zorunlu Deprem Sigortası Nedir ? Fiyatları , Kapsamı ,Teminat Altına Alınanlar ,Süresi , Teminat Dışında Kalanlar

  • 13 Nisan 2010
Zorunlu Deprem Sigortası Nedir ? Fiyatları , Kapsamı ,Teminat Altına Alınanlar ,Süresi , Teminat Dışında Kalanlar


Zorunlu Deprem Sigortası hangi binaları kapsamaktadır?

Zorunlu Deprem Sigortası, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

•Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
•634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
•Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
•Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa, bağ, bahçe, tarla” olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Apartmanlarda ortak alanlar için teminat sunulmakta mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası ile binalardaki;

•Temeller,
•Taşıyıcı sistem,
•Ana duvarlar,
•Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,
•Tavan ve tabanlar,
•Merdivenler, sahanlıklar, koridorlar,
•Çatılar ve bacalar
Teminat altına alınmaktadır. Bunların dışındaki diğer ortak alanlar için ise sigorta şirketlerinden isteğe bağlı konut sigorta poliçesi teminat alınabilmektedir.

Geçerlilik süresi ne kadardır?

Zorunlu Deprem Sigortası’nın süresi bir yıldır. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gerekmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası ile sunulan teminat neleri içermektedir?

Zorunlu Deprem Sigortası ile;

•Depremin
•Deprem sonucu yangının
•Deprem sonucu infilakın
•Deprem sonucu yer kaymasının

Sigortalı binada (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere) doğrudan neden olacağı maddi zararlar sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.
Zorunlu Deprem Sigortasını yaptırmayanlar nasıl denetlenmekte ve bunlara nasıl bir yaptırım uygulanmaktadır?
587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca kamu kuruluşları, Zorunlu Deprem Sigortasının yaptırılmış ve priminin ödenmiş olduğu belgelenmedikçe bu sigortaya tabi binalarla ilgili tapu tescil işlemleri, su ve doğalgaz abonelik işlemleri dahil hiçbir işlem yapılmamaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortasında hangi haller teminat dışında kalmaktadır?

Aşağıdaki haller ve varlıklar, Zorunlu Deprem Sigortası ile verilen teminatın dışında kalmaktadır:

•Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
•Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
•Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
•Manevi tazminat talepleri.

Kaynak:DASK

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ